Lagertelt /
Skip to product information
1 of 6

Nordic Comfort

Lagringtelt og garasjetelt: 915x610x366cm L/B/H

Lagringtelt og garasjetelt: 915x610x366cm L/B/H

Regular price 34.900,00 NOK
Regular price Sale price 34.900,00 NOK
Sale Sold out
Tax included.

Frakt og retur

Mål

View full details
  • Hovedregelen i Norge er at du ikke trenger å søke om godkjenning for å sette opp mindre garasjetelt. Telt betraktes som midlertidige konstruksjoner og klassifiseres ikke som permanente bygninger.
  • Forsikre deg om at teltet er i vater – en plan konstruksjon tåler mer.
  • Du kan gjerne montere teltet på bjelker langs hver langside og skru bena fast til bjelkene for å få en mer stabil konstruksjon.
  • Finn et sted der teltet står mest mulig skjermet for vinden. Det er ditt ansvar å plassere teltet på et egnet sted.
  • Forsikre deg om at teltet er godt forankret slik at det står stabilt i vinden. Bruk flere jordankre og forankre teltet ekstra der det er nødvendig. Det er ditt ansvar å forankre teltet tilstrekkelig for vær og vind.
  • Stram ikke duken rundt rammeverket for hardt. Stram duken slik at den bretter seg rundt rammeverket. Du skal enkelt kunne få en finger mellom duken og rammeverket der de har kontakt.
  • Unngå å lagre ting inntil duken. Dette skaper friksjon og kan skade duken over tid.
  • Vær forsiktig når du pakker sammen duken. Det er best å rulle den sammen. Unngå å brette duken slik at det kan oppstå skader. Både montering og demontering av duken bør skje når det er plussgrader utendørs.
  • Ikke oppbevar ting inne i teltet som ikke tåler fuktig luft. Ved temperaturforandringer – spesielt om våren og høsten – kan det dannes kondens i teltet.
  • Fjern snø som ligger langs teltet. Hvis snøen legger seg i høyden langs teltduken, vil det presse på duken og rammeverket. Det er ditt ansvar å sørge for at teltet ikke blir skadet.
  • Fjern snø som blir liggende på taket med en gang. Det er ditt ansvar å sørge for at teltet holdes fritt for snø og ikke pådrar seg skader.
  • Hvis du er uheldig og får en rift i duken, kan du bruke gaffa tape på begge sider for å dekke sprekken. Skift duken ved større skader.
  • Forsikre deg om at ikke kun én side av hovedduken står «mot sola» (syd/vest) hele tiden. Bytt dette hvert år slik at siden som står mot nord/øst ett år, står mot syd/vest neste år. Ved å gjøre dette fordeles belastningen jevnt på hele duken, og duken slites langsommere.
  • Generelt sett bør du gjøre deg kjent med produktet, og ta kontakt hvis det oppstår spørsmål angående oppsett, bruk eller oppbevaring.